menu
Word Lid
Vergunningweigering gascentrales toont nood meer Vlaamse energiebevoegdheden aan

Het Vlaams Belang juicht de weigering van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om de vergunning van de gascentrale in Tessenderlo te weigeren, toe. Maar het is tevens aan Vlaanderen om eindelijk meer bevoegdheden op het vlak van energie naar zich toe te trekken. “Vlaanderen hoeft zich niet te laten katapulteren tot de op één na vervuilendste stroomproducent van Europa en moet eindelijk de bevoegdheid inzake energieproductie opeisen”, stelt Vlaams parlementslid Bart Claes. “Het is grotendeels aan de Belgische staatsstructuur te wijten dat Vlaanderen nog jarenlang het slachtoffer dreigt te worden van foute beleidskeuzes inzake energie.”

Bevoegd minister Demir (N-VA) weigerde vrijdag de omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe gascentrale in Tessenderlo. Eén van de redenen die werd aangehaald door de minister was de impact op de stikstofuitstoot die de centrale met zich mee zou brengen. “De gascentrale zou jaarlijks duizenden kilo’s stikstof uitstoten”, reageert Claes. “Het valt dan ook onmogelijk uit te leggen aan de Vlaamse landbouwers dat zij drastische maatregelen moeten treffen om hun uitstoot te verminderen, maar dat een gascentrale met een veel grotere uitstoot zomaar vergund wordt.”

“Vlaanderen zou zich veel beter kunnen voorbereiden op de toekomst indien het zelf de bevoegdheden in handen zou hebben om de energiebevoorrading te verzekeren”

Eind september werd al de omgevingsvergunning voor een andere gascentrale in Dilsen-Stokkem geweigerd. Wij vinden het een goede zaak dat Vlaanderen zich niet zomaar neerlegt bij de energiepolitiek van paars-groen. “Dit toont aan dat er een fundamenteel verschil in visie bestaat in dit land over waar we heen willen met de energietransitie”, verduidelijkt Claes. De federale regering wil onder druk van Groen en Ecolo ten laatste tegen 2025 onze schone kerncentrales sluiten en ze vervangen met vervuilende gascentrales. “Deze beslissing zal België katapulteren tot de tweede meest vervuilende stroomproducent van Europa.”

“Op dit moment is Vlaanderen niet geheel bevoegd voor energieproductie en zijn bijvoorbeeld alle aspecten van kernenergie een federale bevoegdheid”, zo hekelt en besluit Claes. “Hierdoor heeft Vlaanderen nu door het weigeren van vergunningen voor gascentrales slechts een beperkte impact over de koers die federaal gevaren wordt. Het is ondenkbaar dat een volledig bevoegd Vlaanderen zelf het aandeel kernenergie in de energiemix zou opgeven en vervangen door fossiele energie. Dat is enkel mogelijk binnen de huidige Belgische context waar onze toekomst gehypothekeerd wordt door een beleid dat allesbehalve gedragen wordt in Vlaanderen zelf. Vlaanderen moet dus alles rond energie in eigen handen hebben.”

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF