menu
Word Lid
Telenet mag niet enkel digitaal factureren

Minister van Comsumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld) zal op vraag van het Vlaams Belang de Economische Inspectie afsturen op Telenet. “Telenet bezorgt haar facturen enkel digitaal”, zegt Kamerlid Erik Gilissen, die de kat de bel aanbond. “Maar een aanzienlijk deel van de bevolking is nog niet voldoende mee met de digitalisering. Deze mensen moeten de kans krijgen om facturen op papier te ontvangen.”

Telenet verplicht haar klanten om aanrekeningen uitsluitend via e-mail te accepteren. “Zo staat in artikel 8 paragraaf 2 van de algemene verkoopsvoorwaarden van Telenet letterlijk te lezen dat het bedrijf zich het recht voorbehoudt om aanrekeningen uitsluitend via e-mail ter beschikking te stellen”, aldus Gilissen. “Dit staat haaks op de mededeling op de website van de FOD Economie dat men de vrije keuze moet hebben en dat men nooit gedwongen kan worden in te stemmen met elektronische facturatie. Een mededeling die duidelijk en nog eens extra in rode letters gemarkeerd staat.”

“Zeker een bedrijf als Telenet moet voldoende oog hebben voor mensen die nog niet mee zijn met de digitalisering”

Ervan uitgaande dat de informatie op een website van een federale overheidsdienst correct is, drong Gilissen er bij De Bleeker op aan om Telenet in regel te brengen met de wetgeving aangaande de consumentenbescherming. “De Bleeker liet duidelijk verstaan dat het beding in de verkoopsvoorwaarden van Telenet inderdaad onrechtmatig is, en ze volgde daarmee een gelijkluidend advies van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen dat al dateert van 25 juni 2008”, besluit Gilissen. “Het belangrijkste is dat de Economische Inspectie, het toezichtsorgaan inzake economische regelgeving, nu de nodige stappen zal nemen om de toestand te regulariseren.”

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF