menu
Word Lid
Septemberverklaring Vlaamse regering: “Veel peptalk, weinig oplossingen”

Het Vlaams Belang hoorde in de Septemberverklaring van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) veel peptalk, maar weinig oplossingen voor de problemen waar de Vlamingen mee kampen: de onbetaalbare energiefacturen, de rampzalige mobiliteit, de niveaudaling in het onderwijs en de wachtlijsten in de zorg. Ook oefent de partij kritiek uit op de keuzes die gemaakt worden inzake besparingen. De daling van de indexering van de kinderbijslag is een botte asociale besparing op kap van alle Vlaamse gezinnen. Een besparing op het onderwijs – waar de pers melding van maakt, maar Jambon met geen woord over repte – is onverantwoord wanneer dat onderwijs kampt met immense problemen van niveaudaling en lerarentekort.“In tegenstelling tot wat Jambon liet uitschijnen, wordt er niét bespaard op de heilige huisjes zoals de totaal ontspoorde subsidie-industrie, het te dure overheidsapparaat en de immigratiefactuur”, stelt Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens.

Het Vlaams Belang stelt andermaal vast dat er van een begeesterend Vlaams project geen sprake is. Een besparingsbeleid waarbij als prioriteit geldt dat elke partij zijn duit in het zakje moet doen – los van de opportuniteit – en waarbij men dan uiteindelijk op een contraproductieve manier in de eerste plaats gaat knabbelen op de belangrijkste begrotingsposten Welzijn (kinderbijslagen) en Onderwijs is een gemakkelijkheidsoplossing en – dus ook – slecht beleid waarvan in de eerste plaats onze Vlaamse gezinnen het slachtoffer zullen zijn.

“Vlaamse regering heeft weer onvoldoende moed om bepaalde heilige huisjes aan te pakken”

Jaarlijks geeft de Vlaamse overheid 13 miljard euro aan subsidies. De affaire El Kaouakibi heeft duidelijk aangetoond dat de subsidie-industrie totaal ontspoord is en dat er vaak subsidies toegekend worden zonder dat er enige meetbare doelstelling aan gekoppeld wordt. “Het wordt nu wel eens tijd dat die augiasstal wordt uitgemest. Ook de massa-immigratie als heilig huisje moet maar eens sneuvelen. Het is niet omdat de federale regering de deuren wagenwijd openzet, dat de Vlaamse regering immigranten daarom ook maar meteen allerlei sociale voordelen moet toekennen waar Vlamingen soms maar van kunnen dromen”, reageert Janssens.

Bovendien is deze Septemberverklaring geen aanzet tot oplossing voor de torenhoge uitdagingen die zich stellen. “De regering voorziet geen enkele oplossing voor de energiefacturen die voor steeds meer mensen onbetaalbaar worden, terwijl er voor het klimaatbeleid wel snel honderden miljoenen klaarliggen. Zowat 15.000 personen met een handicap zullen nog steeds niet de steun krijgen waar ze recht op hebben”, stelt Janssens. Jambon pronkt met de aanleg van honderden kilometers fietspaden. “Dat is goed, maar ondertussen is de staat van de wegeninfrastructuur belabberd, nemen de files toe en wordt het openbaar vervoer afgebouwd.”

“Het onderwijsniveau daalt inmiddels zienderogen en het lerarentekort wordt steeds acuter. En ook over de factuur van de bouwshift en de vergoeding van de eigenaars wiens gronden onbebouwbaar worden, geen woord. Om alles gefinancierd te kunnen krijgen, moet de werkzaamheidsgraad naar 80 procent, maar niet alleen wordt de Vlaamse regering daarin federaal tegengewerkt, maar bovendien wordt de VDAB die dat moet organiseren kapot bespaard en komen er maar geen dwingende maatregelen om allochtone werklozen – die zwaar ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt – aan het werk te krijgen. Hoe realistisch is dat?”, aldus de Vlaams Belang-fractievoorzitter.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF