menu
Word Lid
Nu maatregelen nodig voor veiligheid op het spoor

Het Vlaams Belang wil de veiligheid op het spoor verhogen en eist daarom dat minister van Mobiliteit Gilkinet (Ecolo) eindelijk kordate maatregelen neemt. “We hebben hier al meermaals met aandrang om verzocht”, zegt Kamerlid Frank Troosters. “Maar blijkbaar zullen er in de stations, op de perrons of in de treinen eerst doden moeten vallen.”

Op zondagavond 24 oktober dienden twee perrons in het station van Mechelen-Nekkerspoel afgesloten te worden na een steekpartijwaarbij een man van 28 jaar gewond raakte. Het tumult zou begonnen zijn op de trein en verder uit de hand zijn gelopen op het perron. “Het is niet de eerste keer dat het station van Mechelen-Nekkerspoel negatief in beeld komt door gewelddadige incidenten”, aldus Troosters. “Volgens de buurtbewoners zouden de maatregelen die de NMBS in het verleden nam slechts symboolmaatregelen zijn en geen beterschap gebracht hebben.”

“Het veiligheidsprobleem op het spoor moet worden aangepakt”

Het Vlaams Belang wijst er in dit verband op dat het personeelsbestand bij Securail, de interne veiligheidsdienst van de NMBS, sinds het aantreden van Gilkinet opvallend is gedaald. “Het voorbije jaar daalde het aantal treinen die door Securail-personeel werden begeleid met 21 procent”, vervolgt Troosters. “En dat terwijl de daden van agressie, geweld en vandalisme net beduidend toenemen. In 2019 werden 86 incidenten aangegeven, in 2020 191 en in april 2021 waren er al 110 geregistreerde feiten.”

“Met de regelmaat van de klok doen zich dus incidenten voor. Het spoor heeft een daadkrachtige en goed uitgebouwde veiligheidsdienst nodig”, besluit Troosters, die de minister hierover eerder al ondervraagde en dit nu opnieuw zal doen. “Georges Gilkinet mag niet langer dagdromen en moet de realiteit dringend onder ogen zien. Van een herwaardering van het openbaar vervoer kan geen sprake zijn zolang men er niet eens in slaagt om iedereen op een veilige manier te laten reizen.”

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF