menu
Word Lid
Decreet Somers “viseert alle godsdiensten, maar stopt buitenlandse invloed moskeeën niet”

Het Vlaams Belang stemt vandaag in de commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement tegen het ontwerp van decreet over het toezicht op lokale geloofsgemeenschappen van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld). “Dit ontwerp van decreet viseert godsdiensten waar zich geen enkel probleem stelt, terwijl het geen enkele oplossing biedt voor de nijpende problemen van extremisme en buitenlandse invloed in moskeeën. Dit decreet zal bovendien leiden tot fors meer subsidies aan de islam”, aldus Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens.

In de krant uitte CD&V-voorzitter Joachim Coens vandaag – allicht onder zware druk van de katholieke Kerk – dan toch eindelijk zijn bedenkingen over een nieuw decreet inzake de erkenning en toezicht op lokale geloofsgemeenschappen. Coens liet weten dat “de katholieke kerk onterecht geviseerd wordt door veiligheidskwesties die zich elders voordoen”. Vandaag werden op de valreep ter zitting door de meerderheidspartijen – op een moment dat het decreet nota bene al bijna vier maanden in behandeling is in het parlement – amendementen ingediend om aan de terechte kritiek van de Kerk tegemoet te komen.

“Dit decreet zal bovendien leiden tot fors meer subsidies aan moskeeën”

Het Vlaams Belang merkt evenwel op dat Coens’ eigen CD&V het decreet eerder al wel goedkeurde binnen de Vlaamse regering, maar is niettemin blij dat de partijvoorzitter de kritiek die het Vlaams Belang al van meet af aan uitte, nu toch bijtreedt. “Wij aanvaarden niet dat de regering alle gebedshuizen – ook de katholieke, protestantse, orthodoxe en joodse – verregaande administratieve verplichtingen en controles (via een screeningsdienst) door de maag splitst omwille van problemen van extremisme en negatieve buitenlandse invloed die zich exclusief voordoen bij de islam”, stelt Vlaams Parlementslid Sam van Rooy (Vlaams Belang).

“De amendementen die nu door de meerderheidspartijen op het laatste moment werden ingediend proberen de administratieve overlast voor de kerken enigszins te beperken, maar zij worden nog steeds gepest door extra toezicht waarvoor geen zinnige reden te bedenken is”, aldus nog van Rooy. “Blijkbaar is ook bij CD&V het gezond verstand totaal ondergeschikt aan de politiek correcte verdwazing.”

Voor het Vlaams Belang zal het verscherpte toezicht van de Vlaamse overheid op de erediensten overigens geen enkele oplossing vormen voor het probleem van de nefaste invloed van bedenkelijke regimes als die van Erdogan en de salafistische golfstaten op de moskeeën. “In het beste geval en na een moeilijke opheffingsprocedure kunnen moskeeën die onder buitenlandse invloed staan hun subsidies verliezen”, klaagt Janssens tot slot aan. “Zij kunnen dus perfect hun werking verderzetten louter met buitenlandse financiering. Extremistische moskeeën en moskeeën waar buitenlandse regimes de baas zijn, moeten echter niet enkel hun subsidies verliezen, maar ook gesloten worden. Overigens zal dit decreet niet leiden tot minder subsidies aan de islam, maar tot fors meer. Het decreet opent immers via een versnelde erkenningsprocedure de weg naar subsidies voor maar liefst 47 moskeeën die nu wachten op erkenning.”

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF